Деликатното скулптуриране на лицето е по-лесно отвсякога