К.Колева: Отклоненията от добрите практики се случват в секционните избирателни комисии