ЦИК няма правомощия да проверява истински ли са подписите в списъците за регистрация