The Grand Tour ще има най-грандиозната първа сцена