Левите партии в Европа преживяват най-тежката си криза