На украинските АЕЦ ще бъде доставен специален кантовател за зареждане на ТВС-WR.