Във Виена - пътуваш гратис, ако шофьорът е свършил билетите