Пазарът на труда се трансформира заради промяната на индустриалните модели