Доставките на природен газ по „Северен поток“ са се увеличили с 13%