Тези ситуации в детството могат да ускорят стареенето