Спира работа най-големият рудник на Балканите към мини "Бобов дол"