Българска фирма от Исперих е с най-голямо задължение към тютюнопроизводителите от Североизточна България.