Кошчелни: Разказвали са ми, че България е извадила голям късмет преди 23 години