Кандидатитите за президент, които се регистриаха в последната минута