Лекарите се обявиха против идеята за извинителните бележки на учениците