Тест проверява твърдостта на саприфеното стъкло в камерата на iPhone