Вицепрезидентският дебат в САЩ - сблъсък между политици в сянка