Парите от Плана "Юнкер" отиват изключително в богатите от ЕС