Фермерите могат да подават проекти за инвестиции в стопанствата от 26 октомври