Министрите Петкова и Скурлетис ще участват в събитие за втората фаза на Пазарния тест на интерконектора „Гърция – България“