Играч на Бела не знаел къде му е фланелката, отстраниха го