Голо тяло и пейзажи от Париж и Венеция в изложбата на Краевски във “Форум”