„Западен свят" е новият играч, който ще промени правилата