От 115 хил. години планетата не е била толкова топла, апокалипсис чака бъдещите поколения