Каролин Еверсън: Мисията ни е да свържем целия свят | Приоритетните ни пазари са Индия, Африка и Китай, казва вицепрезидентът "Глобални маркетингови решения" на Facebook Inc.