МВФ остави без промяна своите последни прогнози за слаб растеж на световната икономика