Китанов: Ще правим сметки, след като вземем шест точки