Станция Мусала може да започне работа най-рано през ноември