Как се става нотариус в България по втория начин!? Христо Иванов заложил бомба в процедурата