Активизирането на идеите за зони на влияние и постоянна външна заплаха са прелюдие към агресия