Може ли пешеходецът да прецени скоростта на идващия автомобил?