Кунева: Повишението на учителските заплати доказва, че образованието е национален приоритет