„Свидетели на Йехова” проповядвали незаконно в центъра на Стара Загора