Европейският парламент ратифицира Парижкото споразумение за климата