За три години са предотвратени 16 опита за незаконен пренос на радиоактивни материал