Предлагат повече заболявания да се включат в наредбата за диспансеризация