Вестник “Екип“ прави аналогия с гола на Емил Костадинов, виждайки Георги Костадинов в състава