Подновена е част от маркировката на пътя Ореш – Свищов и Свищов – Вардим