Много признателни свищовлии изпратиха проф. Радко Радков в последния му земен път