Жителите на Дома за стари хора в с.Караисен очакват нова отоплителна инсталация