Националната библиотека показва историческото тефтерчето на Раковски и още 45 ценни книги