Данъчните декларации ще се подават само в електронен вид от 2018 г.