Система за откриване на ядрени материали заработи на Аерогара София