Ако имате един от следните здравословни проблеми, не трябва да консумирате чесън, защото може да ви навреди