Няколкостотин мигранти вървят от Белград към Унгария