България ще развива икономическите си отношения с ОАЕ