Обмисля се надграждане на здравноосигурителния модел в България