За първи път: Пътен знак ще предупреждава шофьорите за птици на шосето