Комисията за финансов надзор се отказва от държавната субсидия