Есил Дюран: Изпълнителите от моето поколение влизат в рутина